Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: BÁLEK, Vojtěch

další: BANFIOVÁ, Antonietta

BALLU, Viktor Narciss

* 30. 7. 1829

† 26. 3. 1907

Jeden z významných vynálezců, kteří přispěli k rozvoji bodového písma Louise Brailla. Je rovněž tvůrcem vlastního bodového písma, které je reliéfní mutací latinky a patří do perličkových systémů reliéfního písma.

Narodil se v Anjou. O zrak přišel v důsledku zranění v jedenácti letech. Byl proto přijat do Národního ústavu pro mladé slepce v Paříži. Získal zde základy všeobecného vzdělání. Intenzívně se věnoval hudbě, ve které dosahoval výborných výsledků. Není proto divu, že byl později přijat do téhož ústavu jako učitel hudby. Hudebnímu vzdělávání nevidomých se potom věnoval celých 44 let. Od dětství vynikal zručností a technickými nápady. Tyto dovednosti projevil později při zdokonalování slepeckého tisku.

Jako žák a později i jako učitel byl svědkem, jak se marně každý nově nastupující ředitel ústavu pokouší vytvořit a zavést svůj typ reliéfního písma. Ve snaze přispět k této neúspěšné iniciativě vytvořil zvláštní druh reliéfní latinky pravděpodobně navázáním na Bauforda. Oproti jiným návrhům to byla písmena z drobných bodů. Vytvořil tak další způsob reliéfní latinky, který se později vyvinul v latinku perličkovou. Na první pohled připomíná propichovanou latinku, ale tyto husté body, ze kterých jsou vytvářena písmena, jsou pouze vylisované. Později však pod vlivem uznání šestibodového písma učitele Louise Brailla od svého záměru ustoupil a navíc se začal věnovat vývoji tisku Braillova písma.

V r. 1851 vynalezl tiskařské zařízení pro Braillovo písmo. Stranu vysázenou dřevěnými Braillovými písmeny otiskl do sádrové kaše, kterou po zaschnutí odléval z kovu. Z této matrice se lisovaly papírové listy knih nebo hudebnin. V r. 1861 zkonstruoval přístroj pro psaní reliéfní latinkou. V r. 1864 zjednodušil Braillovo písmo tím, že snížil výšku bodů, aby se lépe rozmnožovalo. K tomu účelu navrhl pomůcku do kapsy. Téhož roku stanovil pravidla pro stenografii a o devět let později podal svůj návrh na francouzský slepecký zkratkopis. V r. 1876 vynalezl lehkou šablonu pro psaní bodovým písmem po obou stranách papíru. V r. 1877 zkonstruoval přístroj pro tisk zhuštěným Braillovým písmem. Byl to malý přístroj, který se nazýval Réglete. Jeho výrobou se později zabývalo několik firem v Německu. V r. 1884 se zapojil do kódových změn v Braillově bodové hudební notaci. O svých pomůckách nepsal, popsali je jiní autoři.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here