Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: BALDOVSKÝ, Ján

další: BALLU, Viktor Narciss

BÁLEK, Vojtěch

* 25. 3. 1931

Český tyfloped.

Narodil se v Praze. Tam také absolvoval základní i středoškolské vzdělání. V r. 1950 dokončil studia na obchodní akademii. Otec předpokládal, že po něm převezme obchod autopříslušenstvím. Politická situace v r. 1948 tomu zabránila. V té době se u něho objevila progresivní oční choroba. Začal se orientovat na oblast výchovy nevidomých.

V r. 1952 nastupuje jako učitel do Klarova ústavu v Praze. Postupně si doplnil obecně pedagogickou i speciálně pedagogickou kvalifikaci. Současně s transformací ústavu se stal učitelem v učňovské škole pro těžce zrakově postižené v Praze. Nebyl pouze dobrým učitelem, ale o své zkušenosti se podělil s ostatními. Zasloužil se o zavedení profese nevidomých a slabozrakých telefonních manipulantů. Je autorem učebnic Telekomunikační provoz a Ekonomika spojů. Byl stálým konzultantem pro vývoj telefonních ústředen.

Za svou celoživotní pedagogickou činnost byl v r. 1992 vyznamenán medailí Jana Amose Komenského.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here