Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: BALCAR, Leopold (též Balzar)

další: BÁLEK, Vojtěch

BALDOVSKÝ, Ján

* 24. 5. 1955

Slovenský klavírista působící v České republice, výkonný umělec, hudební pedagog.

Narodil se ve Spišské Nové Vsi. Ve čtyřech letech po zánětu mozkových blan oslepl. Základní všeobecné i hudební vzdělání získal v pro nevidomé žáky v Levoči (1961–1970). Prospíval s mimořádnými úspěchy jednak v hudbě, jednak v matematice. Zvítězila hudba. S nadšením se učil hrát na všechny ve škole tehdy dostupné hudební nástroje, nejmilejší zůstal klavír. Pro své mimořádné hudební schopnosti byl v r. 1970 přijat na Konzervatoř pro mládež s vadami zraku v Praze, kde studoval s výjimečnými úspěchy u L. Kratochvílové. Již jako student vynikal ve hře na klavír. Věnoval se rovněž hře na jiné hudební nástroje a kompozici. Absolvoval v r. 1978.

V r. 1977 získal první cenu na 1. Československém festivalu ZP hudebníků a poté absolutní vítězství i titul laureáta soutěže zrakově postižených interpretů, která byla v r. 1978 v Praze. Potom se jeho koncertní činnost stala velice intenzívní. Všechny úspěchy by bylo předčasné shrnout, jelikož ani v současné době mu interpretační aktivity neubývá.

Ve třídě Vl. Petrova se věnoval studiu kompozice. Zkušenosti skladatelské a interpretační mu dovolují tvůrčí činnost. Již od mládí pořádá četné koncerty s nejrůznějšími symfonickými orchestry. Své hudební vzdělání prohloubil studiem na pražské AMU ve třídě profesora J. Páleníčka. Absolvoval v r. 1982, kdy se stal stipendistou českého hudebního fondu. V r. 1985 absolvoval aspiranturu veřejným koncertem.

Absolvoval velké množství celovečerních recitálových vystoupení, různých menších akcí a i účinkování na několika mezinárodních festivalech. Zúčastnil se několika mezinárodních soutěží. Kromě jiných ocenění je vítězem mezinárodní soutěže nevidomých hudebníků v Praze r. 1978, nositelem ceny města Banská Bystrica (1982) atd. Hostoval rovněž na mezinárodním festivalu Mladé pódium (Karlovy Vary 1989). Spolupracuje s rozhlasovými i televizními studii. Pro Supraphon natočil V. klavírní koncert f moll J. A. Bendy. Baldovského repertoár obsahuje díla domácích i světových skladatelů: Bacha, Mozarta, Beethovena, Chopina, Liszta, Musorgského, Prokofjeva, Janáčka, Martinů. Ze současné tvorby díla Suchoňova, Fišerova, Páleníčkova a další. Z koncertů pro klavír to jsou např. díla Bendova, Mozartova, Beethovenova, Chopinova, Šostakovičova, Páleníčkova, Martinů aj. Zvláště vyniká v práci s barvou klavírního témbru.

Vystupoval v Německu, Nizozemsku, Švýcarsku, Rusku i v Americe.

Již v době vysokoškolských studií se věnoval činnosti pedagogické. Nejdříve vyučoval soukromě, poté na LŠU. Delší dobu působil v Libčicích. Po absolutoriu krátkou dobu vyučoval na Konzervatoři pro zrakově postižené v Praze, v r. 1987 se stal profesorem konzervatoře v Košicích. Pořádá koncerty, na kterých vystupuje i s košickým orchestrem. Také komponuje. Založil zde klavírní třídu hudební improvizace, která do této doby chyběla. Z tohoto období nejraději vzpomíná na koncerty v Petrohradě.

V r. 1989 nastoupil na konzervatoř v Pardubicích. Připravil několik vysokoškolských studentů. V r. 1993 odešel, protože cítil nutnost poněkud polevit. Začal pracovat v pražském baletním studiu a připravuje studenty na vysokoškolskou dráhu.

Rád hraje s různými kapelami módní i lidovou hudbu a folklór, s oblibou hraje šachy. Je ženatý, má jednoho syna.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here