Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: NEDELJKO Z LOTU

další: NÉMETH, Ondrej

NEDLER, German Pavlovič

* 1845

† 1917

Ruský tyflopedagog, společenský činitel.

Narodil se v Petrohradě. Vzdělával se v Petersschule při luteránském chrámu sv. Petra na Něvském prospektu. Po ukončení školy nastoupil studium historie na FF petrohradské univerzity. Studium neukončil, vykonal státní zkoušku z němčiny, aby se stal učitelem německého jazyka.

Pracoval jako učitel němčiny v Mariínském ženském institutu, později se stal jeho inspektorem. Od r. 1896, kdy se vedení ústavu vzdal zakladatel a dosavadní ředitel K. K. Grot, se Nedler stal oficiálním ředitelem Petrohradského ústavu pro nevidomé děti a mládež. V r. 1889 převzal redakci časopisu Slepec. Vylepšoval typografii pro tisk knih a učebnic v Braillově písmu. Jeho zásluhou v r. 1905 začal vycházet časopis reliéfním bodovým písmem Dosug slepych.

V letech 1888–1914 se osobně podílel na práci mezinárodních sjezdů učitelů nevidomých žáků, kde byl oficiálním představitelem ruské tyflopedie.

V posledních letech svého života přeložil práci významného německého tyflopedagoga začátku 20. století Friedricha Zecha Výchova a vzdělávání nevidomých dětí, publikovanou poprvé v časopise Sljepec. Vyšla pod jeho redakcí v Petrohradě r. 1917.

E.J.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here