Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: NEDLER, German Pavlovič

další: NEPOMUCKÝ, Oldřich

NÉMETH, Ondrej

* 16. 4. 1950

Slovenský tyfloped se zaměřením na speciálně pedagogické poradenství.

Narodil se v Bratislavě. Tamtéž navštěvoval (1956–1965). Ve studiu pokračoval na SVŠ (1965–1968), kde maturoval. Pokračoval ve studiu na FF UKo v Bratislavě na katedře speciální pedagogiky (obor tyflopedie). Absolvoval v r. 1973. Téma diplomové práce: Osobitosti čítánia žiakov prvého stupňa ZDŠI pre slabozrakých (1973). Téma rigorózní práce: Niektore aspekty optimálizácie výuky čítania slabozrakých žiakov (1980).

V r. 1973 nastoupil do ZDŠI pro slabozraké žáky v Bratislavě jako vychovatel. V letech 1978–1981 přešel na katedru speciální pedagogiky PF UKo v Bratislavě jako odborný asistent (pedagogika zrakově postižených). V období 1981–1984 pracoval na ministerstvu školství jako odborný referent v oddělení speciálního školství. V r. 1984 se vrací na ZDŠI pro slabozraké žáky v Bratislavě, kde působil do r. 1991 jako zástupce ředitele a ředitel. Od r. 1991 zde zůstává pracovat ve speciálně-pedagogické poradně pro zrakově postižené děti, zároveň pracuje v Státním pedagogickém ústavu v Bratislavě jako výzkumný a vývojový zamestnanec pro tyflopedagogiku a speciálně pedagogické poradenství. Je členem Ústřední odborné komise pro komplexní rešerše ze speciálně pedagogického poradenství a Vědecké rady Výzkumného ústavu dětské psychologie a patopsychologie v Bratislavě a působí v mezinárodních projektech integrovaného vzdělávání zrakově postižených dětí.

O. Németh je autorem koncepce výchovy a vzdělávání ZP dětí, autorem Koncepce speciálně pedagogického poradenství, s ministerstvem školství spolupracuje na tvorbě koncepčních materiálů a legislativních úprav pro tuto oblast.

Zpracoval více než 40 příspěvků do odborných i jiných časopisů, ve kterých se zabývá především poradenstvím a jeho praktickým uplatňováním. Ze samostatných prací je to např. Niekoľko poznámok k súčasnému stavu špeciálnopedagogického poradenstva na Slovensku, Niekoľko pohľadov na špeciálnopedagogické poradenstvo, Stručná história a súčasnosť špeciálnopedagogického poradenstva na Slovensku, Slabozrakosť ako pedagogický problém (monografia), Kijkdoos príručka na obsluhu počítačového stimulačného programu aj.

O. Németh je držitelem Medaile J. A. Komenského. Patří mezi odborníky, kteří se podílejí na zobecňování a uplatňování současných společenských požadavků v oblasti výchovy a vzdělávání ZP dětí a mládeže.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here