Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: NÉMETH, Ondrej

další: NESSY, Karel

NEPOMUCKÝ, Oldřich

* 28. 8. 1886

† 18. 1. 1950

Český klavírista.

Na společných koncertech s A. Permanem nebyl jen citlivým doprovazečem, ale také brilantním sólistou. Patřil mezi nevidomé, kteří počátkem 20. století začali usilovat o vyšší vzdělání a nejen hudební. Byl mezi zakládajícími členy Podpůrného spolku samostatných slepců.

Narodil se ve Vraňanech v učitelské rodině. Oslepl v pěti letech. Své všeobecné i hudební vzdělání získal v Ústavu pro nevidomé v Praze na Hradčanech. Hned prvním rokem se začíná učit hře na klavír a na housle. V r. 1901 přešel do Klarova ústavu, aby se vyučil řemeslu. Avšak ve studiu hudby neustal.

Hudební studia zakončil vykonáním státní zkoušky z hudby (klavír r. 1908, o tři roky později housle a sólový zpěv). V této době spolupracuje s A. Permanem při koncertní činnosti. Za přispění rodičů navštěvoval soukromé hodiny u J. Káana.

Po dokončení hudebních studií působí krátký čas v Českých Budějovicích. Posléze se pokusil provozovat vlastní hudební školu na Hradčanech, ale později byl učitelem hudby v Klarově ústavu pro nevidomé. V Klarově ústavu vyučoval též ladění klavírů, hře na hudební nástroje a vedl ústavní orchestr. Vybudoval i dílny pro výuku ladění klavírů. Napsal českou příručku pro ladiče klavírů. Obsahuje i reliéfní zobrazení některých součástí klavíru. Od r. 1916 vyučuje v Ústavu pro nevidomé v Praze na Hradčanech. Souběžně hrával v bohatých rodinách při hudebních večírcích.

Ve hře na housle dosáhl dobré úrovně. Od roku 1913 veřejně vystupoval s nevidomým A. Permanem i jinými houslisty. Od. r. 1927 koncertovali několik let v rozhlase. Doprovody se učil náslechem podle předehrávání svou ženou.

Napsal sbory, písně, i Vánoční směs pro orchestra sbor. Jeho skladby se povětšinou nedochovaly. V bodovém písmu vyšly Silhouetty a parafráze na motivy českých skladatelů. Jeho skladby se dnes již nehrají.

Byl funkcionářem Podpůrného spolku samostatných slepců i spolku ČST. Po řadu roků redigoval notovou přílohu časopisu Zora (od r. 1917), která vycházela v bodovém písmu.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here