Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: NOVOZÁMSKÝ, František

další: O´CAROLAN, Turlough

NOWILLOVÁ, Dorina de Gouvea

* 1919

Organizátorka vzdělávání nevidomých v Brazílii.

O zrak přišla jako sedmnáctiletá. Přes tuto velmi bolestnou ránu nezahořkla, neoddala se pasivitě. Právě naopak. Absolvovala pedagogický institut a začala pracovat jako učitelka ve škole pro nevidomé žáky. Její rozsáhlá aktivita, dokonce už v mladším věku, vedla k množství vymožeností v Brazílii, jako např. první tiskárenská dílna, první rehabilitační středisko a institut pro speciální vyučování. V r. 1946 založila v Brazílii slepeckou knihovnu. Byl to začátek moderního systému služeb pro nevidomé v její zemi.

Zajistila rovněž potřebné zákonné opatření, které zpřístupnilo veřejné školy nevidomým. Byla ustavena do funkce poradní pracovnice na ministerstvu školství, kde měla na starosti přípravu učitelů pro nevidomé. Uspořádala několik akcí pro zviditelnění problematiky nevidomých. Udělala také mnoho v oblasti propagace předcházení slepotě.

Přes své povinnosti matky pěti dětí je neúnavná ve své práci pro nevidomé. Získala si velkou úctu a uznání. Je členkou výkonného výboru Svazové rady pro blaho slepců od r. 1967 a její místopředsedkyní od r. 1974.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here