Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: PALEOCAPA, Pietro

další: PARADISOVÁ, Marie Terezie

PAPLOÑSKI, Jan

* 1819

† 28. 11. 1885

ředitel Ústavu pro nevidomé ve Varšavě.

Narodil se v Litvě. Po dokončení studia na gymnáziu se zapsal na Moskevskou univerzitu ke studiu cizích jazyků.

Od r. 1840 byl ředitelem gymnázia. Zanedlouho se stal inspektorem školství. V r. 1864 byl na nově otevřené univerzitě ve Varšavě jmenován profesorem. Zde působil až do penze v r. 1871.

Kromě těchto profesí se v r. 1864 stal ředitelem Ústavu pro nevidomé ve Varšavě. V r. 1869 podnikl studijní cestu po Německu. Zúčastnil se prvního Kongresu učitelů nevidomých dětí (1873). Měl smysl pro vylepšování organizace ústavu a dovedl své myšlenky prosadit i mezi učiteli. Jelikož bylo velice málo učebnic, povzbuzoval učitele, aby je sestavovali. Finanční stránku vždycky zajistil. V r. 1870 vydává první ročenku ústavu, aby veřejnost lépe seznámil se svými cíli výchovy a vzdělávání nevidomých. Rozšířil dílny a o hudbu pečoval do takové míry, aby se stala slušným prostředkem obživy. Je zakladatelem prvního spolku polských nevidomých.

Svá další díla publikoval polsky ve Varšavě a rusky ve Lvově.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here