Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: PARKER, J. Tom

další: PAŘÍZEK, Petr

PARTYKA, Pavel

* 1. 12. 1963

Český podnikatel a hudebník.

Narodil se v Hustopečích v dělnické rodině. Od narození měl zbytky zraku, později pouze světlocit. Na rané dětství vzpomíná rád, zůstalo mu mnoho vzpomínek na pěkný rodinný život. Na údobí prožité v internátu by nejraději zapomněl. Do pro nevidomé žáky v Brně byl přijat v r. 1969. Byl hloubavé povahy, a proto mnoho chvil prožíval s hudbou, pro jejíž středoškolské studium se cílevědomě připravoval. Po úspěšně vykonané zkoušce studoval od r. 1978 na Konzervatoři pro mládež s vadami zraku v Praze. Využíval možnosti vyučit se ladění klavírů, které provozoval již v době studia. Z vlastní iniciativy si osvojil práci režisérskou i něco z oblasti nahrávací techniky.

Vzrostl jeho zájem o náboženskou oblast, ve které realizoval možnost pořizovat náboženskou literaturu svědků Jehovových a Bible na kazetách či v Braillově písmu. Byla to ovšem činnost tehdy neslučitelná se studiem na střední škole. Ze školy proto odešel nedobrovolně. Vedení školy využilo i tehdejší StB, která jemu, i jiným, omezovala volný pohyb mimo internát. Maturitu již měl, a tak byl připraven zařídit si život po svém.

V r. 1985 nastupuje zaměstnání v telefonní ústředně. Začíná rovněž soukromě vyučovat hře na klavír a hudební improvizaci. Přijímal hlavně dospělé žáky. Spatřoval v tom příležitost pro zajímavá setkání. Od r. 1987 rozšířil svou činnost o ladění a menší opravy klavírů. Zpočátku se spokojil s menším počtem hodin soukromého vyučování, rozšířil ale klientelu pro ladění klavírů. A pak přibyly počítačové aktivity a aktivity v oblasti telekomunikací – mobily.

V r. 1992 začal prvními vážnějšími kontakty s problematikou PC, v r. 1994 si v tomto směru intenzivně prohlubuje své znalosti, následně od r. 1995 se ujal vedení kurzů obsluhy PC v tehdejším Tyflokabinetu SNS a zároveň si zažádal o Živnostenský list pro sestavování čtecích zařízení určených nevidomým uživatelům počítačů. Podílel se na vzniku textového editoru EDA, který byl kompatibilní se všemi tehdejšími známými kódovacími tabulkami pro diakritiku. Od r. 1999 rozšířil svou technickou orientaci o specializaci pro oblast telekomunikací a problematiku mobilních telefonů, ve které měl svůj podíl na jejich rozšíření mezi NS, zejména formou technické i jiné osvěty (množství článků v zájmovém časopise Zora).

Od r. 2003 se opět intenzivněji soustřeďuje na hudbu (korepetice v soukromé pěvecké třídě a v soukromé hudební škole). V r. 2004 si Partyka natočil vlastní CD, na kterém je jeho relaxační klavírní a písňová tvorba.

Partykovy činnosti se opírají o jeho dvě zásady: a) integrace do zdravé společnosti, b) možnost svobodného rozhodování a svobodné volby činností.

Jeho životní cesta vede od hudby přes elektroniku a nahrávací techniku znovu k hudbě. Má však několik dalších námětů, mezi které patří např. zpracování podmínek pro práci NS lidí na různých linkách důvěry apod.

Partykova touha po činnosti, soběstačnosti a svobodě má charakter pohybu ve smyslu přizpůsobit se k jeho aktuálním touhám a existenčním potřebám. Tyto jeho osobní vlastnosti komunikují s obrazem samostatného nevidomého člověka současnosti.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here