Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: PARTYKA, Pavel

další: PASCAL, Henry

PAŘÍZEK, Petr

* 18. 11. 1980

Český klavírista a hudební skladatel.

Narodil se v Brně jako nevidomý. Navštěvoval speciální pro nevidomé děti v Brně (1986–88). Základní vzdělání nabyl v ZDŠI pro nevidomé žáky v Brně (1988–1997). Učil se hře na klavír, zobcovou a příčnou flétnu. V letech 1991–2001 navštěvoval soukromou výuku harmonie, kompozice a práce s elektronickými hudebními nástroji u MgA. Daniela Forró (Karla Horkého), bývalého člena art-rockových Progres 2. Svou školu reprezentoval na veřejných hudebních produkcích. Zvláštní pozornosti si zasloužilo současné používání hudebního editoru Eureky v kombinaci s magnetofonovou nahrávkou a současnou přímou vlastní hrou na klavír. Pařízkovy improvizace budily zaslouženou pozornost. Nebylo proto divu, že byl v r. 1997 přijat ke studiu na pražské Konzervatoři Jana Deyla. Studoval hru na klavír u Ivy Skalákové. Závěrečná studie: Tajemství souzvuků – na co noty nestačí? (2004). V současné době studuje (od r. 2004) na Hudební fakultě JAMU v Brně kompozici.

Pařízek byl finalistou soutěže Mladá píseň (Jihlava 1998).

Dosud písemně zpracoval témata: Co je to Euler-Fokker Genus (2002) a Vývoj a užití intonace (2005) a permanentně přispívá do celosvětové internetové konference zaměřené na problematiku alternativních ladění Alternate Tunings Mailing List.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here