Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: PEJŠA, Otakar

další: PEŇÁZ, Petr

PELIKÁNOVÁ, Dagmar

* 17. 4. 1966

Česká speciální pedagožka.

Narodila se v Brně. Již v dětství se projevil její sklon k péči o malé děti. Po ukončení byla přijata na SPeŠ v Brně. V průběhu studia získala nejen teoretické znalosti, ale osvojila si mnoho praktických dovedností, které využila později při výchovné činnosti s dětmi. Po maturitě (1985) začala pracovat jako učitelka v MŠ. V r. 1986 se jí naskytla příležitost získat místo učitelky v MŠ pro NS děti v Brně, které přijala. Byla to nová a velmi zajímavá zkušenost. Rozhodla se zůstat natrvalo a doplnit si v tomto oboru potřebné vzdělání. Na UP v Olomouci nejprve absolvovala rozšiřující studium speciální pedagogiky pro učitelky MŠ. Bakalářské a následně magisterské studium speciální pedagogiky dokončila při zaměstnání na MU v Brně (1998). Diplomová práce byla na téma Prostorová orientace těžce zrakově postižených dětí.

Výchově a vzdělávání NS dětí předškolního věku se s výjimkou několika roků, kdy na mateřské dovolené pečovala o své dvě děti, věnuje dosud s mimořádným zaujetím. Stále sleduje možnosti využívat nové herní pomůcky, které by obohatily dětské představy o světě, rozvíjely jejich manuální zručnost i taktilní citlivost.

Podnětná a přínosná byla pro ni spolupráce s Josefem Smýkalem a dalšími kolegy v Tyflopedické poradně v Brně, kde pracovala jako poradkyně rodin, které vychovávají NS dítě raného věku. Tato náročná práce časem vyžadovala, aby byl poradce zaměstnán na plný pracovní úvazek, a proto své působení v poradně (dnes Rané péče) ukončila, aby se věnovala výchově a vzdělávání NS dětí v . S kolegyněmi ze Střediska rané péče spolupracuje dodnes.

Vzhledem k nutnosti zajistit pro nevidomé předškolní děti odbornou logopedickou péči, si D. Pelikánová doplnila vzdělání v oboru logopedie a tuto péči v pro NS děti v Brně zajišťuje.

Pracuje na tvorbě výchovného a vzdělávacího programu mateřské školy, který je zaměřen na aktuální problémy výchovně vzdělávací péče NS dětí, jejichž těžké zrakové postižení je kombinováno dalším tělesným či mentálním postižením.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here