Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: REGNIER, Edmond

další: REINER, Josef

REICHEL, Jiří

* 18. 4. 1947

Redaktor českého časopisu Zora.

Narodil se ve Zlíně. Rodina se později přestěhovala do Hutiska-Solance na Valašsku. Zde Reichel absolvoval prvních šest tříd . Poslední tři roky povinné školní docházky po náhlém zhoršení zraku ukončil proto v pro slabozraké žáky v Litovli.

Při rozmísťovacím řízení na konci 9. třídy rozhodla oční lékařka nedoporučit mu ze zrakových důvodů studium na gymnáziu pro zrakově postiženou mládež. Musel proto nastoupit v Učňovské škole pro mládež s vadami zraku v Praze pouze do kurzu pro přípravu telefonních manipulantů. Tam se teprve seznámil s Braillovým písmem.

Jelikož po absolvování kurzu nemohl nalézt ve svém bydlišti zaměstnání, hledal proto pracovní uplatnění v Praze, kde nalezl práci v telefonní ústředně jako telefonní manipulant (1964). V r. 1965 začal studovat večerní formou na gymnáziu běžného typu. Po dokončení studia přešel v r. 1968 pracovat do Slepecké tiskárny v Praze jako sazeč Braillovým písmem (postupně pak jako korektor a knihovník). Konečně má práci, v níž se může realizovat a především získávat další nové poznatky a rozhledy. Byla mu svěřována sazba náročných textů – učebnice, cizojazyčné publikace a časopis Zora. Tím se postupně dostává do dění slepeckého hnutí.

Od r. 1965 se Reichel věnuje práci ve slepeckých organizacích SI. V roce 1968 zakládá celopražskou základní organizaci nevidomé a slabozraké mládeže, v r. 1969 je zvolen členem ÚV Českého svazu nevidomých a slabozrakých. V r. 1970 se stává členem redakční rady časopisu Zora a bylo mu svěřeno vedení přílohy časopisu Zora Junior. V témže roce je zvolen do Svazu invalidních sportovců při ÚV Československého svazu tělesné výchovy, kde vyvíjí organizační činnost dodnes. V r. 1976 startuje jako první český nevidomý sportovec na první zimní paralympiádě ve Švédsku.

V r. 1975 se zapsal ke studiu na FF UK v Praze, kde studoval na katedře výchovy a vzdělávání dospělých. Po čase se přihlásil k doktorandskému studiu. Pro rigorózní práci si vybral téma Úloha společenských organizací při výchově a vzdělávání dospělých. V roce 1981 opouští místo sazeče a přechází do výrobního podniku SI Meta jako sociolog. V r. 1982 nastoupil jako šéfredaktor časopisu Zora.

Psal do časopisu Mladý svět, hlavně o nevidomých sportovcích. Zasloužil se o rozšíření dalších dostupných forem záznamu z hlediska zrakově postižených občanů.

Je vedoucím digitální knihovny (na BBS), která slouží nevidomým studentům i jiným zájemcům.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here