Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: SALINAS, Francisco

další: Sasuke MUKUJ

SALVINO, degli D´Armati

(též Armato)

† 1317

Kdo byl vynálezcem brýlí?

O vynález brýlí se přou dva muži z let 1300, Alessandro della Spina a Savino degli D´Armati. (Podle Historického italského archivu z roku 1848, str. 397–633.)

Co se týká Salvina, traduje se, že v kostele Santa Maria Maggiore ve Florencii existoval pohřební nápis z r. 1318, jemu věnovaný, který upřesňoval, že je „vynálezce brýlí“. (Podle Del Lungo Isidoro, Florencie citta nobilissima illustrata, Florencie 1684 nápis hlásal: „Zde leží Florenťan Salvino degli D´Armati z rodiny Armatů, vynálezce brýlí. Odpustiž mu Bůh jeho hříchy. Léta páně 1317“. (Nová italská encyklopedie, šesté vydání.) Zachoval se i náčrt pomníku Armatiho, pořízený před rokem 1950, nyní v muzeu BOA Museum a dříve část Hamblinovy sbírky.

Salvino měl brýle sestrojit v r. 1316, když tzv. čtecí kámen upravil do kostěné obruby. Z r. 1316 se však údajně dochoval účet první svého druhu, který byl vystaven v Benátkách za zhotovení brýlí s pouzdrem. Můžeme se tedy domnívat, že první brýle pocházely z Benátek. Ostatně sklo bylo vyráběno v nedalekém Muranu.

Krchňák (Praha 1992) uvádí, že vynálezcem brýlí mohl být i anglický filozof Roger Bacon (1214 až 1296).1 Armato údajně využil funkce čočky snad kolem r. 1270, kterou umístil do kostěné obruby pro uchycení na obličeji. Existuje prý o tom důkaz v jednom rukopise z r. 1292, v němž autor napsal, že nemůže číst bez těch skel, která byla nedávno vynalezena.

Již od roku 1684 vědí historikové o výše citovaném epitafu. Jazykozpytci posléze přišli na to, že použití slova vynálezce je pro Itálii daného historického období naprosto nepřípadné; navíc znalcům rodokmenů se nepodařilo vystopovat právě tohoto konkrétního člena rodiny. Dnes se soudí, že epitaf představuje úmyslný rodinný podvrh neznámého časového původu. Pamětní deska je nyní z vnější stěny odstraněna a je uložena hodně vzadu v rohu jedné z postranních kaplí.

*1) Objevil zákony lomu a odrazu světla, zabýval se využitím čočky. (Všeobecná encyklopedie Diderot, Praha 1999)

A. B., J. S.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here