Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: SEIERUP, H. C.

další: SEIUTTI, Angelo

SEIFERT, Radek

* 24. 2. 1971

Pracovník českého centra Tereza.

Narodil se v Chomutově, kde úspěšně absolvoval docházku do mateřské školy v místě bydliště. Vrozená oční vada (glaukom) se v té době projevovala jen mírně.

V letech 1977–1986 navštěvoval ZDŠI pro žáky se zbytky zraku v Praze přesto, že stav jeho zraku byl stále na úrovni slabozrakosti. Středoškolské vzdělání absolvoval v letech 1986–1991 ve Střední odborné škole ladičské při dnešní Konzervatoři J. Deyla v Praze. Studium zakončil maturitou. Praxi v oboru absolvoval v České Lípě, Liberci i v Hradci Králové, tomuto povolání se však nevěnoval. V průběhu studia na střední škole se počaly projevovat závažné zrakové komplikace, které v r. 1996 vyvrcholily úplnou ztrátou zraku. Od r. 2002 je studentem katedry sociální práce FF UK v Praze, kde studuje prezenčně magisterský obor Sociální práce ve studijním programu Sociální práce a sociální politika. Studium na UK je Seifertovou velikou vášní. Neustále doplňuje a kultivuje svou knihovnu odborných digitálních titulů a rozsáhlý archiv článků.

Od r. 1995 pracuje na katedře matematiky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze v centru pro usnadňování studijních podmínek lidem se zrakovým postižením (Centrum pro podporu samostatného studia Tereza). Je vedený jako odborný pracovník ve výpočetní technice, kde je v roli vedoucího pracovního týmu.

Absolvoval kurz speciální výpočetní techniky (1994–1995), který proběhl v rámci projektu Tempus. V letech 1997–2001 byl Seifert odpovědným redaktorem časopisu Disk (později MailDisk), vydávaný jako periodikum redakce časopisu Zora. Založení tohoto Časopisu, který se věnuje speciální výpočetní technice, Seifert navrhl, připravil jeho formát, realizoval a redigoval.

Se speciální výpočetní technikou souvisí založení elektronické konference Fanda pro NS fanoušky uživatelů výpočetní techniky, kterou v r. 1998 Seifert navrhl, pojmenoval a byl po dobu pěti let jejím prvním moderátorem. Jedná se o největší elektronickou konferenci na českém internetu.

Z dalších Seifertových aktivit je to moderování rozhlasového pořadu Handycamping (2004), pro který psal scénáře; spolupracuje s redakcí časopisu Mladá fronta Dnes. Některé jeho články vyšly později v knize řízek na severozápadě. Spolupracuje také se společností Anopress, která se zabývá elektronickým monitoringem médií. Pro ni editoval pořad televize Prima Nedělní partie, později také rozhlasový pořad Rádia Svobodná Evropa Události a názory.

Ze Seifertových zálib je to český místopis a zeměpis. Je sběratelem miniatur a modelů, turistou po zajímavých místech a vášnivě shromažďuje informace o zajímavých lokalitách, zvláště Prahy (její historie a současnost). Vlastní kvalitní trackové tandemové kolo, rád a pravidelně plave. Bydlí v Praze, je rozvedený, bezdětný, domluví se anglicky.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here