Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: SEDLÁČKOVÁ, Aquina Anna

další: SEIFERT, Radek

SEIERUP, H. C.

* 1914

† 15. 6. 1980

Dánský pracovník ve společenských organizacích invalidů.

Oslepl v dětství. Vychován byl v Ústavu pro nevidomé v Kodani. V r. 1934 vykonal potřebné zkoušky jako varhaník na Kodaňské hudební akademii. Stal se varhaníkem jednoho z kodaňských kostelů.

V r. 1941 začal pracovat v ústředí dánského spolku nevidomých, v r. 1951 se stal jeho předsedou. V tomtéž roce byl zvolen i předsedou spolku invalidů. Začal se zajímat o problematiku zdravotně postižených lidí. V tomto smyslu začal pracovat v komisi, která připravila návrh na nový systém důchodů. Tyto záměry ho přivedly k regionální politické činnosti.

Postupně začal pracovat i v mezinárodním měřítku. Byl jedním ze zakladatelů Evropského regionálního výboru Světové rady pro blaho slepců, jehož se stal prvním předsedou. Za svou činnost byl vyznamenán.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here