Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: ŠOLTÉS, Ján

další: ŠPIČKA, Antonín Alexandr

ŠOLTÉS, Štefan

* 8. 8. 1918

† 3. 10. 1976

Slovenský tyfloped.

Narodil se v Levoči jako syn horala. Základní vzdělání nabyl ve svém rodišti. Po maturitě na místním gymnáziu studoval na učitelském ústavu ve Spišské Nové Vsi.

Nejdříve vyučoval v Dlhej Lúke, Omšenném, Bystranech a od r. 1942 ve škole pro nevidomé v Levoči. Byl nadaným pedagogem. Je autorem několika speciálních učebnic pro nevidomé. Byl členem redakční rady dětského časopisu Za svetlom.

Mimo svou profesi byl kulturním pracovníkem a členem amatérského divadla v Levoči. Bylo ho vidět všude tam, kde se něco dělo. Jeho kulturní zájmy se kladně odrazily i ve školním prostředí.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here