Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: ZEUNE, Johann August

další: ZIMIN, Boris Vladimirovič

ZICHA, Miroslav

* 4. 5. 1922

† 8. 12. 1981

Český hudební pedagog.

Narodil se v Luhačovicích. Od mládí trpěl těžkou a navíc progresivní zrakovou vadou, která mu neumožnila dokončit středoškolská studia. Protože se od dětství věnoval hře na klavír a na housle, bylo pro něho snadnější se v Brněnském ústavu pro nevidomé, kam byl přijat, adaptovat a připravit ke státní zkoušce z hudby na Brněnské konzervatoři v r. 1947 (hlavní obor klavír).

Byl mimořádně pilným studentem, v oblibě měl zvláště komorní hru. Byl výborný houslista, a tak rád hrával menší skladby s doprovodem klavíru. Jeho píle povznesla cílevědomost spolustudentů hudebního oddělení brněnského ústavu. V této době byl ještě slabozraký a se slepotou nepočítal.

Až do své smrti vyučoval v lidových školách umění s mimořádně dobrými výsledky. V Uherském Brodě pobyl jen půl roku, ostatní léta vyučoval v LŠU v Prostějově. Jeho žáci dosahovali výborných výsledků v žákovských soutěžích lidových škol umění a mnoho jich připravil ke studiu na konzervatoři. Ve své kvalitní činnosti hudebního pedagoga neustal ani po úplné ztrátě zraku, která ho postihla kolem padesátky. Zemřel náhle v plné pracovní pohodě.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here