Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: ZICHA, Miroslav

další: ZIMMERMANN, Ferdinand

ZIMIN, Boris Vladimirovič

* 14. 1. 1911

Byl bezesporu výraznou postavou slepeckého hnutí, a to i v mezinárodním měřítku.

Narodil se v Tbilisi. Po ukončení začal pracovat jako dělník. V r. 1937 se stal zástupcem ředitele stavební průmyslovky a zahajuje večerní studium na vysoké škole. V dosažení inženýrského diplomu mu zabránila válka.

Mezi muži, kteří se po napadení Sovětského svazu hlásili jako vojenští dobrovolníci, byl i třicetiletý Zimin, zástupce ředitele střední odborné školy stavební. Na frontě byl r. 1943 těžce raněn na rukou, nohou i na hlavě. Ztráta zraku znamenala ztroskotání všech jeho životních plánů. Bylo třeba vytvořit si nové ideály.

Když v r. 1946 opustil nemocnici, stal se vedoucím oddělení organizace a začleňování do zaměstnání při Všeruské organizaci slepců. Na tomto úseku vykonal velmi mnoho pro pracovní zapojení desetitisíců nevidomých. Podniky prosperovaly především na možnosti kooperace s nejrůznějšími továrnami. Rozvoj šel tak daleko, že v posledních tzv. učebních a výrobních podnicích se vyráběly i součástky ke kosmickým raketám.

V r. 1958 byl Zimin zvolen předsedou spolku. Tuto funkci zastával do r. 1986. Z prakticky nulového předválečného stavu vzrostla velká ekonomická základna VOS na 180 podniků.

V r. 1969 byl Zimin zvolen viceprezidentem Světové rady pro blaho slepců a r. 1974 byl zvolen prezidentem této světové organizace. Za jeho vedení navázala spolupráci s řadou mezinárodních humanitárních organizací. Za jeho zásluhy mu byla udělena medaile L. Brailla. Po uplynutí funkčního období pokračoval v práci. Dále byl činný v několika významných funkcích této světové organizace. V r. 1986 svou veřejnou činnost ukončil.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here