Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: ČÁLEK, Oldřich

další: ČERNÝ, Zdeněk

ČANECKÝ, Ondrej

* 18. 9. 1945

Český hudební pedagog slovenského původu.

Narodil se v obci Skalité (Slovensko) jako těžce slabozraký, později oslepl úplně. Dětství do deseti let prožil v kruhu rodiny. Dovedl se zapojit do dětského kolektivu. S mladší sestrou navštěvoval místní . Do školy pro nevidomé v Levoči byl přijat v r. 1955. Povinnou školní docházku zvládl ve zkrácené době. Internát je zpočátku pro něho těžko přijatelný, touží po volnosti. Několikrát se také pokusil o útěk domů.

Od dětství měl rád hudbu, a tak se ihned hlásí, aby byl přijat do hudebního oddělení. Na klavír se učí u Michala Jánoše. Ten mu tak učaroval, že si umínil stát se rovněž učitelem hudby. Věnuje se současně hře na akordeon. V r. 1962 byl přijat ke studiu na Střední hudební školu pro mládež s vadami zraku v Praze. Jako hlavní obor si vybral hru na klavír. Studoval ve třídě Jar. Kříže. Ve druhém ročníku přibral hru na klarinet. Absolvoval v r. 1969. V období studia nemohl být rodinou hmotně zajišťován, obdržel proto sociální stipendium a při něm si přivydělával. Již v době studia četně sólově vystupuje a zúčastňuje se různých soutěží ve hře na klavír.

Pedagogickou praxi zahájil již v době studia v pro nevidomé v Praze. V r. 1969 nastupuje do LŠU v Doksech, kde zůstal trvale. Vyučuje hře na klavír, klarinet, saxofon a na elektronické klávesové hudební nástroje. Věnuje se rovněž hudební výchově předškolních dětí. Starší žáky soustavně připravuje k dalšímu hudebnímu studiu, jeho žáci dosahují při hudebních soutěžích výborných výsledků.

Čaneckého snahy o další vzdělání vyvrcholily v r. 1979 přijetím k dálkovému studiu na FF UK v Praze, obor hudební věda. Po jednom roce mu byl umožněn individuální studijní plán. V této době se oženil, manželka se mu při studiu stala obětavou pomocnicí. Studium zakončil písemnou prací na téma Průzkum hudebního nadání dětí předškolního věku při přijímání do LŠU (1985). Ihned se přihlásil k rigorózním zkouškám na katedru hudební výchovy, které úspěšně vykonává v r. 1987.

O hudební výchově zrakově postižených referoval na mezinárodní konferenci v Mariánských Lázních. Ve škole, kde vyučuje, se stal předsedou předmětové komise, pracuje v odborné komisi zrakově postižených učitelů hudby. V místě svého působení je známý jako organizátor koncertů a hudebních večerů. Vyniká ve hře v šachy, publikuje v regionálním tisku.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here