Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: GURBINDO-RUIS, José Fermin

další: HAD, Jaroslav

Gutierrez, Jose Plata

* 6. 4. 1904

Španělský speciální pedagog, tyfloped.

Základní školu i středoškolská studia absolvoval v Madridu. Již při středoškolském studiu ho nejvíce zajímala psychologie. Věnoval se jejímu studiu i studiu pedagogiky u významných profesorů Madridské univerzity. Ve svém studiu pokračoval v Paříži na Sorbonně, úspěšně je však ukončil v Madridu, kde se věnoval studiu Speciální pedagogiky. Jeho doktorská práce (Madrid) byla na téma Práce nevidomých.

Odborná příprava ve dvou vědeckých disciplínách byla vynikajícím předpokladem pro jeho praktickou i teoretickou činnost. Vrátil se do Paříže, kde pracoval jako pedagog nejdříve v Národním ústavu pro mladé slepce, posléze odchází do Bruselu a Londýna. Další zkušenosti nacházel na svých studijních cestách po Evropě. Působil v několika školách pro nevidomé i na rehabilitačních centrech. Nakonec v Colegio nacional de ciegos v Madridu. Zde působil až do svého odchodu do důchodu.

V r. 1948 ve spolupráci s jinými kolegy založil Společnost speciální pedagogiky a časopis Bordonb. Založil dále španělskou společnost pro psychologii, která se věnovala i výzkumu některých oblastí psychiky a glozeologie nevidomých dětí i dospělých osob. Výsledky Gutierrezovy bohaté činnosti nejsou v Evropě dostatečně známé. Dostupné prameny jsou neúplné.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here