Pro pohyb v rejstříku zvolte písmeno indexu
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S Š T U V W Y Z Ž

předchozí: JANČÍKOVÁ, Božena

další: JANKO, Ľudevít

JANEČEK, Alois E. von

* 2. 6. 1828

Spolukurátor brněnského ústavu pro nevidomé.

Narodil se v Brně. Po absolutoriu gymnázia se věnoval studiu filozofie. Stal se státním úředníkem v moravském zemském úřadu. Zabýval se činností humanitních spolků a Červeného kříže. V r. 1867 byl jako známý lidumil jmenován spolukurátorem Ústavu pro nevidomé v Brně. Této činnosti se věnoval poctivě. Přebral dokonce celou agendu ústavu. Usiloval o to, aby se ústav stal lidsky důstojným zařízením, což nebylo zrovna lehké. Staral se o získávání příznivců a darů. A tak pod jeho péčí vzrůstal i fond na podporu chovanců, kteří opustili ústav a mnohým z nich usnadnil nejen začátek samostatného života, ale podporoval je trvale.

Aby poznal práci i náplň jiných podobných ústavů, vykonal rovněž cestu po rakouských i německých ústavech. Jeho zásluhou ve spolupráci s ředitelem Fr. Pavlíkem byla otevřena třída pro slabomyslné. Janeček dal impulz k založení Spolku paní a dívek, který si vytkl za cíl založit v Brně Útulnu pro slepé dívky a ženy německé národnosti. Dosáhl zvýšení platů zaměstnanců ústavu i jejich penzijního zaopatření.

Ve své funkci působil v ústavu 30 let. Mimoto se věnoval rozvoji zábrdovického sirotčince pro dívky i jiným sociálním okruhům.

Obdržel několik vyznamenání a také byl povýšen do šlechtického stavu.

Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný
apogeum.info

úvod

vysvětlivky

zkratky

spolupracovníci

o autorovi

použitá literatura

o publikaci

Eliška Hluší

Michal Kuchař

Milan Pešák

Ivo Štěpánek

autor

stáhnout lexikon

formát MS WORD

pouze text

RTF

PDF

obr. příloha 1

obr. příloha 2

obr. příloha 3


© PhDr. Josef Smýkal – Brno 2006

Tištěnou publikaci vydalo
Technické muzeum v Brně
Knižnice oddělení Dokumentace tyflopedických informací
ISBN 80-86413-30-6
EAN 978-80-86413-30-3


Already signed up? Enter your email address.


New users sign up here